Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -43

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -43

Dit item is verlopen op 30-10-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het realiseren van een tuinberging
Locatie : Gillissenstraat 8, 6369 ER Simpelveld
Dossiernummer : 117147

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 november 2019.