Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -41

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Week -41

Dit item is verlopen op 14-10-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het realiseren van een kantoor c.q. bedrijfsgebouw
Locatie : Raffelsbergweg  6, 6369 XV Simpelveld
Dossiernummer : 135661

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 november 2020.

Voor : het legaliseren van een boerderijwinkel
Locatie : Tienbaan 3, 6351 AH Bocholtz
Dossiernummer : 137787

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 november 2020.