Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 40

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 40

Dit item is verlopen op 09-11-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor   legalisatie splitsing woonhuis
Locatie    Vlengendaal 36, 6351 HD Bocholtz        
Dossiernummer     68080   

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 november 2016.