Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 39

Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 39

Dit item is verlopen op 02-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor                : verbreden inrit
Locatie            : Jacobusstraat 1, 6351 LD Bocholtz    
Dossiernummer : 83811

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 oktober 2017.