Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 38

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 38

Dit item is verlopen op 03-11-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor het wijzigen van de bestemming "verkeer" naar de bestemming "wonen"
Locatie hoek Kerkeveld 27 - van den Hovestraat te Bocholtz
Dossiernummer 51567

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nemen van een afgewogen en zorgvuldig besluit in deze. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 november 2015.