Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 36

Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 36

Dit item is verlopen op 15-10-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het kappen van een boom
Locatie : hoek St. Remigiusstraat-St. Georgestraat
Dossiernummer : 100541

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 oktober 2018.