Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 35

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 35

Dit item is verlopen op 02-09-2020.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • Voor                   het plaatsen van een airco- unit  
  • Locatie                Pannisserweide 13, 6369 GW Simpelveld
  • Dossiernummer  135661        

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 september 2020.

  • Voor                     legalisatie van een erfafscheiding
  • Locatie                 Romeinenstraat 1, 6369 CE Simpelveld   
  • Dossiernummer   135363        

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 oktober 2020.