Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 34

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 34

Dit item is verlopen op 25-08-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • Voor: het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
  • Locatie: Baaksstraat 43, 6369 HG Simpelveld       
  • Dossiernummer: 134699        

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 september 2020.

  • Voor: het uitbreiden van de woning
  • Locatie: Molsberg 30, 6369 GN Simpelveld
  • Dossiernummer: 135532        

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 september 2020.