Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 34

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 34

Dit item is verlopen op 29-09-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het plaatsen van een kleine windturbine      

Locatie: Gillissenstraat 8 te 6369 ER Simpelveld  

Dossiernummer: 50394      

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 september 2015.