Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 33

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 33

Dit item is verlopen op 19-09-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het verbouwen van een bestaande woning
Locatie: Kloosterstraat 56, 6369 AE Simpelveld     
Dossiernummer: 99056   

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 september 2018.

Voor: het plaatsen van gevelreclame
Locatie: Nijswillerweg 5, 6351 JS Bocholtz 
Dossiernummer: 97980 

 De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 september 2018.

Voor:  aanbrengen afdeklaag voormalige stortlocatie
Locatie: perceel kadastraal bekend L283 Huls/Gillissenstraat   
Dossiernummer: 97759  

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 september 2018.