Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 33

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 33

Dit item is verlopen op 22-09-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor legaliseren van een tuinafscheiding
Locatie Pater Damiaanstraat 2, 6369 SV Simpelveld
Dossiernummer 81994
Voor plaatsen van een tuinhuis
Locatie Pater Damiaanstraat 2, 6369 SV Simpelveld
Dossiernummer 81996

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 september 2017 voor beide aanvragen.