Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 33

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 33

Dit item is verlopen op 13-09-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het verbouwen van de garage tot mantelzorgwoning                                                                                                                                                                                       Locatie: Wilhelminastraat 33 6351 GN Bocholtz                                                                                                                                                                                              Dossiernummer: 47876          

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 september 2015.