Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 23

Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 23

Dit item is verlopen op 13-07-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor Realiseren garage                              
Locatie Groeneweg 40 6351 JK Bocholtz    
Dossiernummer 78948    

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 juli 2017.