Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 23

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 23

Dit item is verlopen op 09-07-2014.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : realiseren carport
Locatie   :  Koolhoverweg 32 te 6351 JD Bocholtz
Dossiernummer   :  28669

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 juli 2014.