Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 21

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 21

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: realiseren woonhuis
Locatie: Oude Molsbergerweg 16 te Simpelveld     
Dossiernummer: 88438  

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 juni 2018.

Voor: plaatsen kunstwerken
Locatie: diverse locaties in de gemeente Simpelveld
Dossiernummer:     94919 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 juni 2018.

Voor: verbouwen zorgcentrum
Locatie: Schoolstraat 30, 6351 EJ Bocholtz
Dossiernummer: 93160 

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 juni 2018.

Voor: uitbreiden dakkapel
Locatie: Kerkeveld 38, 6351 LA Bocholtz
Dossiernummer: 93845

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 juni 2018.