Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 21

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 21

Dit item is verlopen op 30-06-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor legalisatie 2 appartementen bij woning
Locatie Heiweg 182, 6351 HZ Bocholtz
Dossiernummer 55126

  De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 juni 2016.