Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 21

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 21

Dit item is verlopen op 01-07-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor renovatie woonhuis
Locatie Dr. Nolensstraat 3, 6351 GL Bocholtz
Dossiernummer 58947

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 juni 2016.