Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 20

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 20

Dit item is verlopen op 06-07-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor verbouwen en wijzigen kleurstelling gevel
Locatie Pleistraat 13, 6369 AJ Simpelveld
Dossiernummer 62260

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 05-07-2016.