Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 1

Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 1

Dit item is verlopen op 10-01-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : realiseren inrit
Locatie : Broek 8, 6351 AB Bocholtz
Dossiernummer : 106234

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 februari 2019.