Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 19

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 19

Dit item is verlopen op 22-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: aanleggen inrit   
Locatie: Molsberg 20, 6369 GN Simpelveld
Dossiernummer: 94189

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 juni 2018.

Voor: aanleggen inrit     
Locatie: Groeneweg 43, 6351 JG Bocholtz
Dossiernummer: 94203

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 juni 2018.

Voor:  realiseren bijbehorend bouwwerk
Locatie: Verlengde Koolhoverweg 9, 6351 JE Bocholtz
Dossiernummer: 93918

 Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 juni 2018.

Voor: realiseren klein bedrijf aan huis (permanente make-up studio)
Locatie: Rodeput 15, 6369 SN Simpelveld
Dossiernummer: 95994

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 juni 2018.