Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 18

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 18

Dit item is verlopen op 26-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: bouwen woonhuis
Locatie: Oude Molsbergerweg 14, 6369 GR Simpelveld    
Dossiernummer: 87856

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 juni 2018.