Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 18

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 18

Dit item is verlopen op 07-06-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: realiseren erfafscheiding
Locatie:   Dr. Ottenstraat 50, 6369 VP Simpelveld
Dossiernummer: 93878

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 6 juni 2018.