Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 16

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 16

Dit item is verlopen op 26-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: legaliseren frame en spandoek
Locatie: Marktstraat 1, 6369 AG Simpelveld      
Dossiernummer: 93305

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 mei 2018.