Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 16

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 16

Dit item is verlopen op 24-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: wijzigen kozijn voorzijde woning
Locatie: Stationstraat 17, 6369 VG Simpelveld   
Dossiernummer: 93218  

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 mei 2018.