Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week-15

Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week-15

Dit item is verlopen op 21-04-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het verbouwen van het pand en het wijzigen van het gebruik voor een B&B
Locatie: Stationstraat 41, 6369 VH te Simpelveld
Dossiernummer: 146018   

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 mei 2021.