Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 15

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 15

Dit item is verlopen op 16-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: realiseren bedrijfspand
Locatie: Waalbroek ongenummerd te Simpelveld
Dossiernummer: 93148

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 mei 2018.

Voor: vergroten dakkapel
Locatie: Irmstraat 96, 6369 VB Simpelveld
Dossiernummer: 91362

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 mei 2018.

Voor: legalisatie herbouwen stallen
Locatie: Stampstraat 75, 6369 BB Simpelveld
Dossiernummer: 91590

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 17 mei 2018.