Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -14

Kennisgeving verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week -14

Dit item is verlopen op 09-04-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het legaliseren van een tuinhuis en erfafscheiding
Locatie : Vlengendaal 31, 6351 HB Bocholtz
Dossiernummer : 125621

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 april 2020.