Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 14

Kennisgeving verlenging beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - week 14

Dit item is verlopen op 16-05-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen een termijn van maximaal 6 weken met toepassing van artikel 4:15 lid 2 onder b:

Voor: vergroten stal
Locatie; Baneheide 28, 6353 Al Baneheide
Dossiernummer: 87728

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 mei 2018.