Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 14

Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 14

Dit item is verlopen op 18-05-2016.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor kappen boom
Locatie Koolhoverweg 11 6351 JC Bocholtz
Dossiernummer 60170

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het opvragen van aanvullende gegevens. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11-05-2016.