Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 12

Kennisgeving Verlenging Beslistermijn, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Week- 12

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor : het kappen van drie knotwilgen
Locatie : Kondeleweg ong. te Simpelveld
Dossiernummer : 109431

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 april 2019.