Kennisgeving verlenging beslistermijn, drank- en horecawet - week 43

Kennisgeving verlenging beslistermijn, drank- en horecawet - week 43

Dit item is verlopen op 05-12-2015.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat zij hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor Drank- en horecavergunning; International Butler Academy
Locatie Pater Damiaanstraat 38 in Simpelveld
Dossiernummer 53263

De beslistermijn wordt verlengd omdat de aanvraag niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 04-12-2015.