Kennisgeving vergunningsvrij

Kennisgeving vergunningsvrij

Dit item is verlopen op 07-07-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor: Kappen twee dennen
Locatie: Zonnebloemstraat 11, 6351 BX Bocholtz
Verzenddatum: 19 juni 2020
Dossiernummer: 132497

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen..