Kennisgeving vergunningsvrij

Kennisgeving vergunningsvrij

Dit item is verlopen op 17-03-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor : Het kappen van drie platanen
Locatie: Molsberg naast nr. 46 Simpelveld
Verzenddatum: 5 maart 2020
Dossiernummer: 128113

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.