Kennisgeving vergunningsvrij

Kennisgeving vergunningsvrij

Dit item is verlopen op 02-04-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor  kappen van een berk
Locatie: Deus 9, 6369 GA Simpelveld
Verzenddatum : 19 maart 2019
Dossiernummer: 110027

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.