Kennisgeving vergunningsvrij - week 50

Kennisgeving vergunningsvrij - week 50

Dit item is verlopen op 20-12-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

 
Voor:    bouwen garage
Locatie: Groeneboord 56, 6351 EE Bocholtz
Verzenddatum:   7 december 2017
Dossiernummer: 86228

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.