Kennisgeving vergunningsvrij Week- 41

Kennisgeving vergunningsvrij Week- 41

Dit item is verlopen op 18-10-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

•   Voor         : Kappen veertien bomen
•   Locatie         : Dorpstraat ongen. (terrein Creuze) Simpelveld
    verzenddatum     : 03-10-2017
    Dossiernummer    : 86023

•   Voor        : Kappen drie Fraxinus excelsior
    Locatie        : Sweijersgewanden ongen. te Simpelveld
    Datum ontvangst    : 13-09-2017
    Dossiernummer    : 86055


Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.