Kennisgeving vergunningsvrij - week 33

Kennisgeving vergunningsvrij - week 33

Dit item is verlopen op 20-08-2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor: kappen boom
Locatie: Baneheiderweg 7, 6351 JP Bocholtz
Verzenddatum: 22 juli 2019
Dossiernummer: 117319

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.