Kennisgeving vergunningsvrij - week 33

Kennisgeving vergunningsvrij - week 33

Dit item is verlopen op 22-08-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor plaatsen erfafscheiding
Locatie Beatrixstraat 17, 6351 GD Bocholtz
Verzenddatum 1 augustus 2017
Dossiernummer 83469

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.