Kennisgeving vergunningsvrij - week 11

Kennisgeving vergunningsvrij - week 11

Dit item is verlopen op 22-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

Voor     realiseren garage/hobbyruimte
Locatie    Vlengendaal 75, 6351 HC Bocholtz
Verzenddatum 2 maart 2017
Dossiernummer  76632

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.