Kennisgeving van de bekendmaking belastingverordeningen - week 51

Kennisgeving van de bekendmaking belastingverordeningen - week 51

Dit item is verlopen op 27-12-2017.

Bij raadsbesluit van 14 december 2017 nr. VII - 61 en 62 zijn de volgende verordeningen vastgesteld:

Raadsbesluit van 14 december 2017 nr. VII - 61:

  • verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2018;
  • verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2018;
  • verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelasting 2018;
  • verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 met bijbehorende tarieventabel 2018.

Raadsbesluit van 14 december 2017 nr. VII – 62:

  • verordening begraafrechten 2018.

De verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad staat in www.overheid.nl onder het kopje ‘Gemeenteblad’. Een overzicht van alle geldende verordeningen vindt u in www.overheid.nl onder het kopje ‘Lokale wet- en regelgeving’. Ook liggen de verordeningen ter inzage in het gemeentehuis. Tegen betaling van een vergoeding kunt u een kopie krijgen.