Kennisgeving "troebadoer", Week -29 -2015

Kennisgeving "troebadoer", Week -29 -2015

Dit item is verlopen op 23-07-2015.


Eenzijdig parkeerverbod Elf Schoorstenen ter hoogte van huisnummer 29

In verband met het garanderen van de verkeersveiligheid, het waarborgen van de functionaliteit van de weg en het op veilige wijze doorgang garanderen voor alle hulpdiensten, onderhouds- en landbouwvoertuigen en strooidiensten in Simpelveld hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot: 

* Het instellen van een eenzijdig parkeerverbod (aan de oneven zijde) over een lengte van 20 meter (in de bocht) in de Elf Schoorstenen ter hoogte van huisnummer 29 in Bocholtz.

Deze verkeersmaatregel wordt gerealiseerd door middel van het aanbrengen van onderbroken gele belijning op de trottoirbanden.
 
Het officiële verkeersbesluit is terug te vinden op de website van de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is op 15 juli 2015 gepubliceerd. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken, binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant daarvan, door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. 

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht