Kennisgeving: stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

Kennisgeving: stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

Dit item is verlopen op 23-02-2016.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend, dat Nederlanders die buiten Nederland wonen kunnen deelnemen aan de stemming voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Wel moeten zij op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten van het kiesrecht.

De in het buitenland wonende Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan het referendum als zij zich vooraf als kiezer laten registreren
Bij de gemeente zijn de formulieren voor registratie (model D3-1 / Wrr 21) beschikbaar.

Bij de registratie geven de Nederlandse kiezers die buiten Nederland wonen, aan op welke van de drie manieren men wenst deel te nemen aan het referendum: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland hun stem uit te brengen.

Het registratieformulier dient te worden gestuurd naar Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage. Het formulier kan ook worden gestuurd naar het hoofd van de consulaire post waaronder de woonplaats van verzoeker ressorteert.

De registratieformulieren dienen vóór maandag 22 februari 2016 te zijn ontvangen door Burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage.

Voor informatie kunt u de Afdeling Dienstverlening bellen, telefoon 14 045.