Kennisgeving: stemmen per brief, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

Kennisgeving: stemmen per brief, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

Dit item is verlopen op 10-03-2016.

De burgemeester van Simpelveld brengt het volgende ter openbare kennis:

Voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 is het voor inwoners van de gemeente Simpelveld, die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen per brief.

Daarbij is het volgende van toepassing:

  • Bij Afdeling Dienstverlening van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen.
  • Het verzoekschrift, moeten uiterlijk woensdag 9 maart 2016 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek door gestuurd naar de burgemeester van ’s-Gravenhage.
  • De burgemeester van ’s-Gravenhage zorgt er voor dat tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Bij de gemeente zijn formulieren (model M3 / Wrr62) beschikbaar, waarmee men kan verzoeken om per brief aan de stemming deel te nemen.

Voor informatie kunt u de Afdeling Dienstverlening bellen, telefoon 14 045.