Kennisgeving: stemmen met een kiezerspas, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

Kennisgeving: stemmen met een kiezerspas, Landelijk Referendum 6 april 2016 - week 4

Dit item is verlopen op 06-04-2016.

De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.    Schriftelijke aanvraag

  • Bij Afdeling Dienstverlening van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stemburea aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.    Mondelinge aanvraag

  • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Afdeling Dienstverlening van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
  • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
  • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Voor informatie kunt u de Afdeling Dienstverlening bellen, telefoon 14 045.