Kennisgeving omgevingsvergunningvrij

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij

Dit item is verlopen op 14-03-2018.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningvrij is:

•    Voor         : het kappen van 11 bomen
•    Locatie         : St. Nicolaasstraat 19, 6369 XM Simpelveld
     verzenddatum     : 27 februari 2018
     Dossiernummer    : 92754

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.