Kennisgeving omgevingsvergunningvrij Week -44

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij Week -44

Dit item is verlopen op 04-11-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

Voor: het kappen van 5 Quercus robur
Locatie: Sportlaan ongenummerd Simpelveld
Verzenddatum       : 22 oktober 2020
Dossiernummer     : 140170

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.