Kennisgeving omgevingsvergunningvrij Week -10

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij Week -10

Dit item is verlopen op 17-03-2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

Voor: Overkapping
Locatie: Paumstraat 33 6351 BA te Bocholtz
Verzenddatum       : 4 maart 2021
Dossiernummer     : 146478

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.