Kennisgeving omgevingsvergunningsvrij - week 10

Kennisgeving omgevingsvergunningsvrij - week 10

Dit item is verlopen op 14-03-2017.

Burgemeester en wethouders van Simpelveld maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag vergunningsvrij is:

Voor  uitbreiden woning
Locatie   Huls 109, 6369 EV Simpelveld
Verzenddatum 24 februari 2017
Dossiernummer  76600

Tegen de hierboven vermelde aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.