Kennisgeving melding brandveiligheid gebruik

Kennisgeving melding brandveiligheid gebruik

Dit item is verlopen op 09-04-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in Awb artikel 3.41 bekend dat de volgende melding is ontvangen.

Naam inrichting: Vakantiehoeve ‘Simplevei’
Adres inrichting: Hennebergweg 1, 6369 BL Simpelveld
Soort inrichting: Recreatief nachtverblijf
Aard van de melding: Brandveilig gebruik

Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.