Kennisgeving melding brandveilig gebruik - week 23

Kennisgeving melding brandveilig gebruik - week 23

Dit item is verlopen op 14-07-2016.

Het College van Burgemeester en wethouders van Simpelveld maakt, conform het bepaalde in Awb artikel 3.41 bekend dat de volgende melding is ontvangen en akkoord bevonden:

Naam inrichting BijMaxime
Adres inrichting Vroenhofstraat 1, 6369 AP Simpelveld
Soort inrichting horeca inrichting
Aard van de melding wijziging inrichting

De melding – op grond van het Activiteitenbesluit – ligt met ingang van 1 juni 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Markt 1 te Simpelveld.

Tegen de melding kan geen bezwaar worden gemaakt.